Particulieren

 
 
 
 
BTW voordeel

Met ingang van 1 januari 2000 is het BTW-tarief voor schilder- en behangwerk verlaagd naar 6%. Dit geldt zowel voor binnen- als buitenschilderwerk van uw huur- of koopwoning. Deze maatregel kan u een aanzienlijk voordeel opleveren! Het nieuwe, lagere tarief geldt namelijk al voor woningen van 2 jaar of ouder. Voor woningen jonger dan 2 jaar en voor gebouwen met een andere bestemming dan die van woning geldt dit lagere tarief dus niet.

De BTW-verlaging is een experiment van de overheid om de werkgelegenheid te bevorderen en geldt tot 1 januari 2010. De regeling geldt ook als het gaat om een tweede woning of een studentenkamer. Als opdrachtgever dient u wel een ouderdomsverklaring te tekenen. Deze verklaring is het rechtmatig bewijs dat uw woning ouder dan 2 jaar is. Als peildatum wordt hierbij het begin van de bouw van de woning aangehouden.